Podejmowanie decyzji - 5 kroków ku dobrej decyzji

Jedną z najważniejszych kompetencji lidera jest zdolność podejmowania decyzji biznesowych. Liderzy podejmują ich każdego dnia dziesiątki,  wpływają one na sukces firmy, a także mają wpływ na jej pracowników, klientów a czasem na sam rynek. Podjęcie dobrej decyzji wymaga wiedzy, doświadczenia i intuicji.

Jest wiele kwestii, które wpływają na to, jak jednostka podejmuje decyzje. Wśród nich znajdziemy emocje, postrzegane osobiste i zawodowe zagrożenia oraz szanse, nagrody i cele, przygotowanie, doświadczenie,  wykształcenie, ponaglające terminy, stres i wiele innych.

Najważniejsze w tym procesie jest wyhamowanie irracjonalnych i zaakceptowanie racjonalnych czynników.

Niezależnie od tego, czy decydenci zdają sobie z tego sprawę, czy nie, należy wziąć pod uwagę mnóstwo czynników zanim zacznie się wyciągać wnioski. Niezależnie od tego, czy umiejętność podejmowania decyzji jest „wrodzonym” działaniem „na czuja", czy też wyuczonym procesem, podstawą jest to, że skuteczne podejmowanie decyzji wymaga przejścia przez kilka etapów:

Każda organizacja jest zbiorem różnych osobowości, umiejętności oraz talentów, a Twoi pracownicy nie zawsze będą się zgadzali z Tobą w każdej kwestii.

 Jako przywódca po prostu musisz liczyć się z tym, że na problem będą patrzyli inaczej. Co zrobić jednak by te różnice przerodzić w coś konstruktywnego?  Po pierwsze zadbaj o klarowną komunikację.

Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów wymaga jasnej i precyzyjnej komunikacji, w której wszystkie obawy oraz perspektywy są wzięte pod uwagę. Zbyt dużo razy widziałem, jak trudno może być zidentyfikować sedno sprawy w środowisku, w którym nikt ze sobą nie rozmawia lub nikt nikogo nie słucha.

Read More

Niańki, złote rączki i strażacy

Zadaniem przywódcy jest podtrzymywanie swoich ludzi na duchu. Zawsze. Liderzy muszą być nastawieni optymistycznie i wykazywać gotowość do działania. Mimo to, wielu menedżerów nie traktuje tego jako części swoich obowiązków. Widzą siebie raczej w roli nianiek, złotych rączek czy strażaków. Niańczą zatem dzieci, reperują usterki i gaszą pożary.  W obliczu zmian tego typu dysfunkcje ujawniają się z pełną siłą. Należy więc przewidywać reakcje swoich pracowników na różne sytuacje, wpisując je w szerszy zbiór prawidłowości działań ludzkich. Pracownicy najczęściej przechodzą przez cztery stadia cyklu, a zadaniem menedżera jest zawiadywanie tą wędrówką.

Cykl zmian:

1.      Sprzeciw: „nie wyniknie z tego nic dobrego”

2.      Zubożona świadomość: „nie mam ochoty się w to angażować”

3.      Eksploracja: „w jaki sposób mogę sprawić, że zmiana będzie dla mnie korzystna?”

4.      Akceptacja: „nauczyłem się w jaki sposób nowa sytuacja może być korzystna dla mnie i dla innych”

Czasami pierwsze trzy etapy rozciągają się na bardzo długi okres. Produktywność i morale , w miarę rosnącego oporu pracowników mogą w tym czasie pikować w dół. W naturze ludzkiej leży sprzeciw wobec zmiany. Jeśli jednak mam być dobrym liderem, muszę dogłębnie zrozumieć cykl zmian, aby jak najszybciej jak to możliwe doprowadzić moich ludzi do stadium czwartego – akceptacji. Oczekuję od nich całkowitego poparcia, aby zmiany zaowocowały dla mnie, dla nich i dla firmy.

Read More

Posiadacze i ofiary

Ludzie, których motywujesz, zwykle będą wpadać w jedną z dwóch kategorii: posiadaczy i ofiar. Podział ten zaczerpnąłem z książki Steve’a Chandlera - Reinventing Yourself, Revised Edition (Career Press, 2005). Autor pokazuje w niej ze szczegółami jak posiadacze biorą pełną odpowiedzialność za swoje losy, a ofiary zawsze w niefortunny sposób targane są ku nieprzyjemnym zdarzeniom. Ofiary oskarżają innych, oskarżają sytuację i trudno z nimi dyskutować. Posiadacze sami dbają o swoje morale – posiadają w zanadrzu rozwiązanie dla każdej okoliczności (ofiary obwiniają okoliczność).

Read More