Millenialsi (Pokolenie Y) - Jakimi są liderami, co cenią, jak zarządzają i jak zarządzać nimi?

Millenialsi (Pokolenie Y) - Jakimi są liderami, co cenią, jak zarządzają?

millenialsi (pokolenie y)

Nietrudno zauważyć, że, jeśli chodzi o podejście do pracy, millenialsi (pokolenie y) są zupełnie inni od pokoleń, z którymi mieliśmy do czynienia dotychczas. Aby wspierać i zarządzać millenialsami, konieczne jest więc zwrócenie uwagi na ich wartości, priorytety i zachowania w miejscu pracy.

Często od dyrektorów i menadżerów słyszę negoatywne opinie o millenialsach. Mówi się o nich, że zachowują się roszczeniowo, są leniwi i oczekują szybkiego rozwoju. Nie zgadzam się z tym twierdzeniem.

Faktem, jest Pokolenie Y, również znane jako „millenialsi”, ma wyraźnie odmienne postrzeganie kwestii związanych z samym miejscem pracy, jak również inny pogląd na profesjonalizm oraz rolę i cel przywództwa. Obecni liderzy, z których większość nie jest millenialsami, są tym ich podejściem coraz bardziej sfrustrowani, ponieważ duża część elementów ich strategii i taktyk zarządzania nie działa na nowych pracowników.

Współpracowałem dotychczas z bardzo wieloma szefami i przedsiębiorcami-millenialsami. Jako pokolenie są bardzo utalentowani, świetnie wykształceni,  mają duże doświadczenie na arenie międzynarodowej, są wydajni i przy tym „ludzcy”. Dobrze pracuje im się zarówno z generacją X jak i innymi millenialsami.  Nie sposób nie zauważyć, że w kwestii przywództwa wielu z tych millenialsów zaczęło stosować nowy zestaw zasad i wartości.

Zestawy te w wysokim stopniu poddają się modelowaniu, są plastyczne, przystosowalne i personalizowane. Sami szefowie millenialsi są elastyczni, rozumieją różnice pomiędzy ludźmi i skupiają się na rozwiązaniach. Lubią i potrafią współpracować. Nie boją się porażki i zdeterminowani dążą do tego, co inni uważają za niemożliwe. Charakteryzują się niewielką tolerancją dla nieefektywności. Pokolenie to  jest ze sobą znakomicie skomunikowane i świadome społecznie.

Millenialsi chcą zarobić na dobre życie jak i mieć wpływ na otaczający ich świat. Nie postrzegają oni tych dwóch celów jako wzajemnie się wykluczających.

 Wszyscy millenialsi mają jedną wspólną cechę: chcą coś zmienić. Badania sugerują, że nie są motywowani głównie pieniędzmi. Prawie połowa millenialsów identyfikuje wspomaganie innych jako podstawową motywację przywództwa. W dzisiejszych czasach chodzi już nie tylko o cyferki na koncie – mniej niż 5% millenialsów podaje pieniądze jako powód, dla którego chcieliby pełnić rolę lidera.

Oto cechy, które czynią z millenialsów świetnych liderów:

millenialsi pokolenie y

Znajomość różnic kulturowych i znaczenie różnorodności

W miarę jak kadra kierownicza wyższego szczebla zaczyna przechodzić na emeryturę, a przedsiębiorstwa stają w obliczu zmieniających się potrzeb i dynamiki globalnego rynku pracy, wielu z nich zwraca się ku millenialsom i przekazuje dowodzenie w ich ręce. To pokolenie jest najbardziej doświadczonym międzynarodowo pokoleniem. Dzięki temu wnosi do miejsca pracy zupełnie nową perspektywę niezbędną do rozwoju każdej organizacji. Różnorodność (ang. diversity) czymś o wiele ważniejszym niż uważano w latach 90-tych. Korporacje zdają sobie teraz sprawę, że bez różnorodności nie będą w stanie się rozwijać i dokonywać ekspansji na rynki międzynarodowe. Zróżnicowanie, napędzane globalizacją, jest dziś koniecznością.  

85% utalentowanych millenialsów na całym świecie uznało różnorodność i włączenie społeczne (ang. social inclusion) za ważne przy wyborze miejsca pracy. Istnieje jednak rozbieżność między kandydatami a pracodawcami, jako że 71% kandydatów uważa, że wielu pracodawców, którzy promują różnorodność, po prostu spełnia swoje obowiązki prawne, a nie rzeczywiście popiera inicjatywy na rzecz różnorodności. Istotne jest, aby organizacje włączyły różnorodność do swoich systemów wartości i sprawnie komunikowały ją potencjalnym kandydatom za pomocą promocji marki jako pracodawcy.

Przedsiębiorstwa powinny, jednakże, pójść o krok dalej, stuprocentowo integrując różnorodność z biznesem. Millenialsi są chętni do udziału w inicjatywach na rzecz różnorodności i z przyjemnością będą uczestniczyć we wszelkich projektach i inicjatywach, które sprzyjają tworzeniu bardziej integracyjnego środowiska pracy. Z tego powodu różnorodność jest ważna nie tylko dla przyciągnięcia utalentowanych millenialsów, ale także dla zachowania ich i utrzymania ich zaangażowania w organizację.

Innowacyjność

 Millenialsi uwielbiają technologię i ciągłe poszukiwanie sposobów na udoskonalanie systemów wszelkiego typu. Ze względu na niską tolerancję dla nieefektywności dużych organizacji wielu millenialsów chce prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest to gwałtowna zmiana postawy w porównaniu z większością baby boomersów, którzy bezpiecznie wspinali się po szczeblach hierarchii korporacyjnej i których mantrą stała się „awersją do ryzyka”. Niedawne badanie wykonane przez Deloitte ujawniło, że wielu millenialsów jest sfrustrowanych przez niezdolność i nieefektywność przedsiębiorstw w zakresie innowacji i szybkiego reagowania na zmiany. Postrzegają korporacje jako powolne jednostki, które ugrzęzły w biurokracji.

 Przedsiębiorczość

 Pokolenie y nie waha się szukać możliwości rozwoju. Nie boją się również podejmować ryzyka. Są przedsiębiorczy i chcą elastyczności. Wielu z nich dąży do posiadania własnej firmy i budowania własnej organizacji. Nie oczekują, że korporacje będą się nimi opiekować. Nie spodziewają się, że będą pracować w tej samej firmie przez 30, 20, a nawet 10 lat.

 Dostosowanie

By móc obecnie odnosić sukcesy musimy być zdolni do adaptacji. Millenialsi dorastali obserwując, jak technologia stale zmienia ich świat i są przyzwyczajeni do szybkich zmian. Korporacje zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że mogą wypełnić swoje luki operacyjne dzięki elastycznej i zwinnemu zachowaniu millenialsów. Millenialsi są przyzwyczajeni do konieczności dostosowania się do zmieniających się okoliczności.

 Współpraca

Bardzo widoczna w start-upach, współpraca jest wyłaniającym się paradygmatem gospodarczym. Gospodarka oparta na współdziałaniu to naturalne środowisko millenialsów. Oni wiedzą, jak dzielić się zasobami i pomysłami. Są to gracze drużynowi. Bardziej niż jakiekolwiek poprzednie pokolenie rozumieją siłę współpracy. Millenialsi bezproblemowo funkcjonują w różnych typach sieci, również z rotacyjnym przywództwem.

millenialsi (pokolenie y)

Technologia

Większość millenialsów “śpi z telefonami”. Technologia jest w pełni obecna w ich codziennym życiu. Działania w sferze cyfrowej nie są czymś, co planują w swoim kalendarzu, tak jak znaczna większość boomerów, jest to po prostu część ich samych. Postrzegają technologię jako sposób na zwiększenie wydajności i mają mało cierpliwości dla nieefektywności, jakiej doświadczają w wielu korporacjach, których procesy wydają się im archaiczne.

Według Deloitte, „dzisiejsze środowisko rynkowe stawia na szybkość, elastyczność i przywódczą zdolność w niepewnych sytuacjach”. Konkluzje te opisują cechy charakterystyczne dla wielu millenialsów. Dobrze wykształcone pokolenie y posiada dużą pewność siebie, dużo energii i efektywnie realizuje wiele zadań. Wierzą, że dobrze sobie radzą. Są zdeterminowani, by korporacje, które opuszczają, działały nieco lepiej po ich opuszczeniu niż przed dołączeniem, pracują mądrzej.  Millenialsi nie czekają, aż ktoś powie im, co robić. Sami poruszają się do przodu.

Jest  mało prawdopodobne by można zmienić postawę millenialsa. Współczesni liderzy muszą więc przestać narzekać na to pokolenie i jego różnice i zaakceptować je. Przyszłość oparta będzie na elastycznym przywództwie skupionym na zachowaniu właściwych wartości. Pracuj z millenialsami zamiast przeciwko nim, a będziesz mógł lepiej rozwinąć siebie i swój biznes.