Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? - Określ kierunek działania

Jeśli chcemy zbudować odnoszący sukcesy zespół, musimy zaoferować mu klarowne i wymierne cele. Cele muszą być jasne dla każdego członka zespołu, tak aby każdy je rozumiał i umiał opisać. Powinny być wymierne lub przynajmniej możliwe do zweryfikowania. Bez wymiernych celów zespoły tracą poczucie kierunku i nie są w stanie oceniać swojej skuteczności ani określać postępów. Cele muszą mieć też wyznaczone daty realizacji – to podtrzymuje motywację zespołów i dążenie do osiągnięcia celu.

Jak zarządzać zespołem

Jak zarządzać zespołem? - Ustal OKR

Mierzenie wydajności zespołu jest niezbędne, jeśli chcemy nauczyć się, jak ją poprawiać. Bez konkretnych danych trudno ustalić, co robimy źle, a co dobrze, co należy zmienić bądź usprawnić. Efektywnym systemem jest ustalanie w ramach zespołu tzw. celów i kluczowych wyników (OKR – Objectives and Key Results). Ta metodologia, spopularyzowana przez Intela i Google, pozwala ambitnie planować kwartał lub nawet cały rok, a pod koniec danego okresu porównać wyniki z założeniami wstępnymi. OKR powinny być tworzone zarówno w zespole, jak i indywidualnie. Niezależnie od tego, czy jesteś informatykiem czy specjalistą ds. marketingu, ta forma pomiaru może zostać użyta w zasadzie w dowolnym zespole.

Jak zarządzać zespołem? - Bądź elastyczny

Założone normy osiągnięte, terminy dochowane, każdy projekt doskonale zrealizowany? Rzeczywistość wygląda często inaczej. Ważne jest to, jak radzimy sobie z nieosiągniętymi wynikami, z opóźnieniami i problemami w realizacji projektu. Przyjęcie elastycznego podejścia pozwala zespołowi szybko dostosować się, gdy zmieniają się ramy projektu lub jego składowe. Zmusza to również zespół do ciągłego komunikowania się i koncentracji na jakości wykonywanych zadań. 

Jak zarządzać zespołem? - Poproś pracowników, by pytali: „a co, jeśli…?”

Zachęcaj każdego pracownika do zadawania pytań podczas spotkań zespołu, zwłaszcza pytań
z gatunku „a co, jeżeli…?”. Następnie rozważcie je na serio. Omówienie różnych możliwych zdarzeń i reakcji na nie, nawet jeśli mogą wydawać się mało prawdopodobne, daje zespołowi znaczną przewagę i upewnia jego członków, że przygotowują się z góry na większość sytuacji, które mogą ich spotkać. Na spotkania, jeśli to tylko możliwe, zapraszaj pracowników z różnych szczebli. Opinia mniej doświadczonych pracowników może czasem pomóc zespołowi wygenerować rozwiązanie, o którym nie pomyśleliby bardziej doświadczeni koledzy.

Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? - Daj zespołom uprawnienia do podejmowania ważnych decyzji

Jako przedsiębiorca prawdopodobnie podejmowałeś większość ważnych decyzji samodzielnie. Podejmowałeś też pewnie wiele mniej ważnych decyzji, podobnie jak menedżerowie, którzy dla Ciebie pracują. Nie tylko marnujesz w ten sposób cenny czas, ale również tłumisz inicjatywę Twoich podwładnych.

Twoi ludzie szybko zdadzą sobie sprawę, że utknęli w zespole, który nie jest uprawniony do niczego, a którego decyzje będą podważane przez Ciebie lub innego menadżera. Gdy tak się stanie, bądź pewien, że nie poznasz najlepszych pomysłów Twoich podwładnych. Najbardziej efektywnymi zespołami są te, które wykonują znaczącą pracę dla swoich organizacji i które jednocześnie uzyskały uprawnienia do podejmowania istotnych decyzji. Kiedy Twoje zespoły będą w pełni zaangażowane, nie będziesz musiał brać na siebie każdej najmniejszej decyzji. Oddając część władzy swojemu zespołowi, dasz sobie czas, aby skupić się na ważniejszych kwestiach. Nie znaczy to, że masz zrezygnować z kontroli. Pozostań w kontakcie z zespołami i upewniaj się, że pracują, dbają o postępy i wyniki.