Budowanie zespołu - 7 podstawowych elementów psychologii pracy zespołowej

Więc co trzeba zrobić, aby zbudować efektywny zespół? Zgodnie z modelem TESI (Team Emotional and Social Intelligence) istnieje siedem elementów, które przyczynią się do efektywnego funkcjonowania zespołu:

1. Tożsamość zespołu

Grupa z silną tożsamością zespołu wykazuje przynależność, chęć współpracy i poczucie jasności co do roli każdego z członków. Grupy o silnej tożsamości zespołu mają również wysoki stopień lojalności.

2. Motywacja członków zespołu

Wysoki poziom motywacji odpowiada poziomowi energii i odpowiedzialności zespołu oraz temu, czy konkurencja działa na korzyść czy na niekorzyść zespołu. Posiadanie zmotywowanego zespołu wymaga znajomości i spełniania pragnień, wyznaczania ambitnych celów, wzmacniania sukcesu i wytrwałości.

3. Świadomość emocjonalna

Świadomość emocjonalna zespołu obejmuje ilość uwagi, jaką zespół poświęca zauważeniu, zrozumieniu i poszanowaniu uczuć członków zespołu. Świadomość emocjonalna jest kluczowym czynnikiem motywacji, produktywności i zdolności zespołu do współpracy, co czyni z niej kluczowy czynnik sukcesu każdego zespołu.

Read More