Czym jest przywództwo

Czym jest przywództwo? | Zasady przywództwa | Przywództwo w biznesie

Czy me jest przywództwo?

  1. Przywództwo to wykorzystywanie pojawiających się wokół Ciebie możliwości i usuwanie napotkanych przeszkód. Każda sytuacja ma w sobie pozytywny potencjał - od Ciebie zależy czy go dostrzeżesz i wykorzystasz.

  2. Przywództwo to zespalanie idei, ludzi i zasobów, nie kontrolowanie, czy jeszcze gorsze - dzielenie ich. Synergia umacnia każdy system, każdą organizacje i każdą jednostkę. Jej brak jest w dłuższej perspektywie destrukcyjny.

  3. Przywództwo jest podróżą, jest procesem, bycie przywódcą nie jest celem, a zdobywa się je codzienną, wytrwałą pracą. Nie jest efektem noszenia plakietki z napisem „menedżer” czy "dyrektor". Przywódcą jest się wtedy, kiedy, gdy nie ma Cię już w sali konferencyjnej ludzie nadal tak o tobie mówią i myślą.

  4. Przywództwo oznacza służenie innym a nie wysługiwanie się nimi, wymaga dużej pokory i uczciwości, nie pychy i interesowności. Przywódca inspiruje, a kiedy trzeba - pomaga i chroni.

  5. Przywództwo zmusza aby więcej słuchać i mniej mówić. Przywództwo oo umiejętność skutecznego zadawania pytań, nie posiadanie wszystkich odpowiedzi. Jeśli nie rozumiesz tych, którzy mają za tobą podążyć, jak chcesz ich od tego skłonić. Aby na kogoś oddziaływać, trzeba go zrozumieć.

Niańki, złote rączki i strażacy

Zadaniem przywódcy jest podtrzymywanie swoich ludzi na duchu. Zawsze. Liderzy muszą być nastawieni optymistycznie i wykazywać gotowość do działania. Mimo to, wielu menedżerów nie traktuje tego jako części swoich obowiązków. Widzą siebie raczej w roli nianiek, złotych rączek czy strażaków. Niańczą zatem dzieci, reperują usterki i gaszą pożary. W obliczu zmian tego typu dysfunkcje ujawniają się z pełną siłą. Należy więc przewidywać reakcje swoich pracowników na różne sytuacje, wpisując je w szerszy zbiór prawidłowości działań ludzkich. Pracownicy najczęściej przechodzą przez cztery stadia cyklu, a zadaniem menedżera jest zawiadywanie tą wędrówką.

Zatrudnianie klonów i inne oznaki nieudolnego przywództwa

Co jest jednoznaczną oznaką nieskutecznego przywództwa, o której należy pamiętać? Przede wszystkim nastawienie typu „będzie po mojemu albo w ogóle”. Po co pracować dla kogoś, kto za każdym razem wybiera swoje pomysły i nawet nie zastanawia się nad cudzymi? Co więcej, lider, który po prostu zatrudnia „klony” czyli osoby do niego podobne, nie podchodzi poważnie do problemu różnorodności i trudnych punktów widzenia. Takie podejście w olbrzymim stopniu ogranicza potencjał organizacji.

Jak wyglądać na pewnego siebie?

Mawia się, że jeden obraz mówi więcej, niż tysiąc słów. Wyobraź więc sobie siebie z perspektywy innej osoby np. klienta lub szefa wchodzącego do sali konferencyjnej. Jak wyglądasz? Co sygnalizujesz? Co mówią Twoje oczy, dłonie i ramiona? Czego można się o Tobie dowiedzieć nawet zanim cokolwiek powiesz? Myślisz czasem o tym? Powinieneś.

Charyzma w przywództwie

Kiedy spotyka się charyzmatyczną osobę, czuje się pewną mieszankę energii, optymizmu, pasji, wiary w cel, w ludzi, w organizację. Bardzo trudno precyzyjne zdefiniować charyzmę, trudno wskazać części składowe, swego rodzaju „pierwiastki”, z których zbudowana jest charyzma. Charyzmatyczni ludzie są jak magnesy, z łatwością przykuwają uwagę innych i przekonują ich do swoich pomysłów, wizji i działań.

Jak podejmować skuteczne decyzje

Jedną z najważniejszych kompetencji lidera jest zdolność podejmowania skutecznych decyzji biznesowych. Liderzy podejmują ich każdego dnia dziesiątki, wpływają one na sukces firmy, a także mają wpływ na jej pracowników, klientów a czasem na sam rynek. Podjęcie dobrej decyzji wymaga wiedzy, doświadczenia i intuicji.

Reguły przywództwa

Niezależnie od tego, jak bardzo utalentowany i inteligentny jesteś, warto czasem na chwile zatrzymać się i przemyśleć swój styl działania. Liderzy powinni regularnie poświęcać czas na refleksję i ocenę własnego sposobu myślenia i postępowania, swoich możliwości oraz zdolności. Powinni nieustannie weryfikować to jak ich osobista marka postrzegana jest przez innych i jaki to ma wpływ na organizację.

6 toksycznych zachowań, którymi zniechęcasz do siebie innych

Niezależnie od tego, czy Twoje toksyczne zachowanie jest zjawiskiem nagminnym, czy tylko sporadycznym, kluczowa dla Twojego dobrego samopoczucia i sukcesu jest możliwość identyfikowania toksycznych zachowań i szybka ich zmiana. To jeśli chodzi o Ciebie, natomiast identyfikowanie toksycznych zachowań u innych pozwoli Ci zatrudniać bardziej zmotywowanych ludzi, budować lepsze zespoły, nie wchodzić w partnerstwa z góry skazane na porażkę, a jeśli trzeba odpowiednio wcześnie interweniować.

Podatek od niskiego zaufania

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak wysoki podatek od zaufania płaci Twoja organizacja? Ile pieniędzy wymyka Ci się z budżetu przez to, że Twoi pracownicy nie ufają sobie lub Tobie? Czy zaufanie jest naprawdę tak istotne w sferze przywództwa? Przecież firmy płacą ludziom za wykonywanie określonych obowiązków. A może zaufanie to zbędny element, przeżytek?

Lekcje przywództwa jednostek sił specjalnych

W miarę jak liderzy korporacyjni uczą się jak zwiększyć skuteczność i profesjonalizm swoich zespołów, wielu rzeczy mogą się dowiedzieć od członków jednostek sił specjalnych. Miałem możliwość współpracować, z żołnierzami sil specjalnych i współpraca z tymi ludźmi pozostanie we mnie już na zawsze. Siedzi gdzieś głęboko w środku.