Lekcje przywództwa jednostek sił specjalnych

W miarę jak liderzy korporacyjni uczą się jak zwiększyć skuteczność i profesjonalizm swoich zespołów, wielu rzeczy mogą się dowiedzieć od członków jednostek sił specjalnych.

Miałem możliwość współpracować, z żołnierzami sil specjalnych i współpraca z tymi ludźmi pozostanie we mnie już na zawsze. Siedzi gdzieś głęboko w środku.

Jestem fanem jednostek sił specjalnych a szukając inspiracji do redefiniowania kultury pracy i zmian na szczeblu liderów, wiem, że to właśnie ci wojskowi mogą być interesującym wzorem do naśladowania.

Oczywiście, świat biznesu różni się od świata wojskowego, ale z łatwością znajdziemy tam kilka podobieństw.

Praca zespołowa jest priorytetem.  

Misja nie może zostać skutecznie wykonana,

jeśli zespół nie funkcjonuje jak jeden organizm.

Misja nie może zostać skutecznie wykonana, jeśli zespół nie funkcjonuje jak jeden organizm. Nacisk na pracę zespołową ściśle odpowiada codziennym wymogom świata biznesu.

Nigdy nikogo nie poświęcaj. 

helocasting-671186_640.jpg

 

 

Nigdy nikogo nie poświęcaj 

Jako lider, pozwól żeby chwała spłynęła na członków zespołu i chroń ich przed krytyką. Jeśli musisz porozmawiać z członkiem zespołu o popełnionym błędzie, zrób to za zamkniętymi drzwiami.

Nigdy nie zostawiaj nikogo bez wsparcia. 

#projektprzywodztwo (1).jpg

Nigdy

nie zostawiaj nikogo bez wsparcia. 

Wytwórz w zespole przekonanie, że każdy z osobna jest tak samo ważny, jak wszyscy razem wzięci. Świętujcie sukces wszyscy razem. Nie obwiniaj nikogo za niepowodzenie. Za każdym razem, gdy odniesiesz sukces, publicznie dziękuj osobom na niższych szczeblach za ich wkład w pracę zespołową.

Lojalność wobec zespołu jest kluczowa

#projektprzywodztwo (113).jpg

Lojalność

wobec zespołu jest kluczowa

Zarówno lojalność jak i wiara w lojalność jest niestety rzadkim zjawiskiem wśród liderów biznesowych. Jako liderzy mamy obowiązek zatrudniać odpowiedzialnie i być odpowiedzialnymi za zatrudnionych.

Staraj się być wobec pracowników tak szczerzy, jak to możliwe, i nigdy ich nie okłamuj. Lojalność opiera się na zaufaniu. Jeśli twoi ludzie nie uwierzą w twoją szczerość, nie uwierzą też, że będziesz ich wspierał.

Trudne chwile pomagają się szybciej zaadaptować. 

Młoda kadra menedżerska, którzy przeżywa trudne momenty, powinna nauczyć się je doceniać –te chwile nie tylko ich wzmocnią, ale też wyszkolą ich aby z powodzeniem prowadzili własne zespoły w tak ekstremalnie konkurencyjnym świecie biznesu.

Zapewnij pracownikom bezwarunkowe wsparcie. 

Nie odwracaj się do nich plecami. Jeśli coś im się nie uda, jeśli coś się nie powiedzie pomóż im naprawić błąd i bądź wobec nich lojalny zarówno w tych dobrych jak i trudnych chwilach. Jeśli widzisz kogoś, kto ma zły dzień a jego postawa udziela się innym poświęć tej osobie pięć  minut swojego czasu. Zapewnij, że ją doceniasz ją,  i że ma cenny wkład w pracę zespołu. 

Nie ma słabych zespołów,

są tylko słabi liderzy

Nie ma słabych zespołów, są tylko słabi liderzy.

Charyzmatyczne przywództwo jest zaraźliwe. Charyzmatyczni przywódcy zmieniają  ludzi i ich zdolność do działania. Charyzmatyczni liderzy kreują kulturę pracy zespołowej i odpowiedzialności, kulturę zwycięstwa i dążenia do celu. Takie podejście prędzej czy później zaczyna się udzielać. Wzajemna odpowiedzialność oznacza, że ażdy członek zespołu wymaga najwyższej produktywności od pozostałych; każdy wie, co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel.

Przywództwo jest najważniejszym czynnikiem dla produktywności każdego zespołu.

Zwycięstwo i porażka zespołu zależy od lidera. Postawa lidera nadaje ton pracy całego zespołu i to lider dba o produktywność całego zespołu.

Nie daj się porwać swojemu ego.

Liderzy stawiają zespołową misję ponad potrzeby osobiste i „karmienie” swojego ego. Liderzy wykazują pokorę. Akceptują najlepsze pomysły, nawet jeśli pochodzą od niższych rangą pracowników. Przywódcy biorą pełną odpowiedzialność kiedy popełnią błąd.

Ego zniekształca i niszczy wszystko: proces planowania, zdolność do skorzystania z dobrej rady oraz zdolność do zaakceptowania konstruktywnej krytyki.