Millenialsi (Pokolenie Y) - Jakimi są liderami, co cenią, jak zarządzają i jak zarządzać nimi?

Jakimi liderami są millenialsi? Nietrudno zauważyć, że, jeśli chodzi o podejście do pracy, millenialsi (pokolenie y) są zupełnie inni od pokoleń, z którymi mieliśmy do czynienia dotychczas.Faktem, jest Pokolenie Y, również znani jako „millenialsi”, ma wyraźnie odmienne postrzeganie kwestii związanych z samym miejscem pracy, jak i również inny pogląd na profesjonalizm oraz rolę i cel przywództwa.

Read More