7 cech negocjatorów ekspertów  

7 cech negocjatorów ekspertów

1. Cecha skutecznego negocjatora - Tolerancja niepewności

Czy czujesz się komfortowo w obliczu zmiany? W zmiennych warunkach biznesowych elastyczność jest atutem dobrego negocjatora. Negocjacje rzadko są procesem liniowym, w którym rozmowy toczą się po precyzyjnie zaplanowanym torze. Skuteczny negocjator posiada wysoką tolerancję dotyczącą niepewności, nie czuje się zobowiązany do rozwiązania każdej kwestii, kiedy ta się pojawia. Zamiast tego, wraz z tym jak rozwija się proces negocjacji, żongluje różnymi kwestiami, a następnie splata je w celu utworzenia ustępstw, które równoważą potrzeby obu stron.

2.Cecha skutecznego negocjatora - Opanowanie

Emocje często utrudniają negocjacje. Nawet w zaciekłej dyskusji, wykwalifikowany negocjator ma wystarczająco dobrą  samoocenę i odpowiedni dystans i by nie brać rzeczy do siebie. Rozwiązuje nieporozumienia bez prowokowania innych, szybciej neutralizuje ogniska  konfliktu.

3.Cecha skutecznego negocjatora - Szybkie i strategiczne myślenie

Gdy negocjacje nabierają tempa, wykwalifikowany negocjator szybko redefiniuje swoją strategię i biegle naprowadza dyskusję na obrany przez siebie kierunek. Gdy propozycja zostaje zakwestionowana, tworzy odpowiedź, która narzuca jego cel, przedstawiając ją w taki sposób, aby partner był pewien, że jej uznanie leży w jego interesie.

4.Cecha skutecznego negocjatora - Zdolność przekonywania

Sprawny negocjator wyraża swoje kwestie poprzez umiejętne i taktyczne omawianie pojęć oraz używanie przykładów. Balansuje pomiędzy logiką a emocjami.  Zamiast konfrontacji, używa elastycznych i nieosądzających pytań, które taktownie doprowadzają partnera do odpowiednich wniosków.

5.Cecha skutecznego negocjatora - Precyzyjna komunikacja

Jeśli negocjator jest przygotowany i wcześniej przeanalizował a nawet czasem przećwiczył to co zamierza powiedzieć, będzie w stanie jaśniej i precyzyjniej przedstawić swoje pomysły.

6.Cecha skutecznego negocjatora - Słuchanie

Negocjator, który uważnie i aktywnie słucha, odkrywa priorytety swojego partnera, dzięki temu skutecznie reaguje i przedstawia trafne alternatywy.

7.Cecha skutecznego negocjatora - Pozytywna i profesjonalna postawa

Negocjacje opierają się na kontakcie z ludźmi. Czy chciałbyś współpracować z samym sobą?  Twoja postawa, Twój sposób postępowania i wypowiadania się w bezpośredni sposób wpłynie na to jak mocno inni będą chcieli z Tobą współpracować dla wspólnego dobra.

Być może zainteresują Cię również:

Kiedy negocjować zespołowo

Po czym poznać negocjatorów typu wygrany-przegrany?

Po czym poznać, że Twój szef sabotuje Twój sukces

Techniki negocjacji według Harveya Spectre z Suits ("W graniturach")

Po czym poznać negocjatorów typu wygrany-przegrany?