Przywództwo charyzmatyczne - Jakimi cechami, zachowaniami i działaniami charakteryzują się charyzmatyczni liderzy?

Jakimi cechami, zachowaniami i działaniami charakteryzują się charyzmatyczni liderzy?

Kiedy spotyka się charyzmatyczną osobę, czuje się pewną mieszankę energii, optymizmu, pasji, wiary w cel,  w ludzi, w organizację. Bardzo trudno precyzyjne zdefiniować charyzmę, trudno wskazać części składowe, swego rodzaju „pierwiastki”, z których zbudowana jest charyzma. Charyzmatyczni przywódcy są jak magnesy, z łatwością przykuwają uwagę innych i przekonują ich do swoich pomysłów, wizji i działań.

Nie ma wątpliwości, że charyzmatyczni przywódcy odnoszą jednocześnie największe sukcesy. Kluczowymi składnikami charyzmy są proste działania, które w wyniku treningu stają się częścią Twojej osoby i poprawiają interakcje z wszystkimi wokół Ciebie, zwiększając ogólną satysfakcję życiową.

Poniżej prezentuję listę czternastu najważniejszych cech charyzmatycznych przywódcy:

 1.       Charyzmatyczni przywódcy rozwijają w sobie pozytywne nastawienie

Chyba łatwiej jest zatracić się w cynizmie, szczególnie w naszej kulturze ale ci, którzy zdecydują się na myślenie pozytywne i ukierunkowują się na sukces zdecydowanie łatwiej „kupują” i umysły i serca innych.

2.       Charyzmatyczni liderzy są wzorami do naśladowania

Jest taki angielski termin lead by example, czyli przewodzenie przez dawanie przykładu. Co innego przemówi wyraźniej niż to co sam robisz. Charyzmatyczni liderzy ciężko pracują na szacunek.  Ludzie, którzy ciężko pracują, wywierają wpływ na umysły i serca swoich współpracowników i przełożonych. Prawie każdy mówi o nich w samych superlatywach. Poprzez ciężką pracę rozwijają u innych  wyobrażenie, dzięki któremu mogą liczyć na wsparcie.

Read More