Cechy dobrego kierownika

 

Cechy dobrego kierownika według badania Google

Google jest liderem w dziedzinie redefiniowania roli kierowników. Celowo zmniejszają poziom władzy i autorytetu menedżerów nad pracownikami. "Dobry kierownik służy zespołowi", mówi Prezes Zarządu Eric Schmidt. Kierownicy nie koncentrują się na karze czy nagrodach, ale na pomaganiu w usuwaniu przeszkód i inspirowaniu swoich zespołów.

Google najpierw zidentyfikował najlepszych i najgorszych kierowników. Odkryli, że zespoły, które pracowały dla najlepszych kierowników, były znacznie bardziej pewne:

Decyzje dotyczące kariery były podejmowane sprawiedliwie, a wyniki oceniane sprawiedliwie.

Osobiste cele zawodowe mogły zostać osiągnięte, a ich kierownik był pomocnym rzecznikiem.

Praca przebiegała sprawnie. Decyzje były podejmowane szybko, zasoby były dobrze przydzielane i rozważano różne perspektywy.

Członkowie zespołu traktowali się wzajemnie z szacunkiem i pracowali w sposób przejrzysty.

Byli oni zaangażowani w podejmowanie decyzji i upoważnieni do realizacji zadań.

Mieli swobodę w zrównoważeniu swojej pracy i życia osobistego.

Sprawdzili, że kierownicy mieli wpływ na zespoły, śledząc wydajność pracowników w oparciu o ludzi przechodzących między zespołami z dobrymi lub złymi kierownikami. Konsekwentnie stwierdzili, że pracownicy w zespołach z lepszymi kierownikami byli bardziej zadowoleni.

Aby dowiedzieć się, co robią dobrzy kierownicy, co uczyniło ich sukcesem, Google przeprowadził podwójnie ślepe wywiady z kierownikami na temat ich stylu, używając tego samego zestawu pytań. Na podstawie wywiadów Google zidentyfikował osiem cech wspólnych dla kierowników o wysokiej punktacji.

Osiem wspólnych cech dobrych kierowników:

Bądź dobrym coachem.

Wzmocnij zespół i nie zarządzaj w skali mikro.

Wyraźne zainteresowanie i troska o sukces i dobre samopoczucie członków zespołu

Bądź bardzo produktywny/ukierunkowany na wyniki.

Bądź dobrym komunikatorem - słuchaj i dziel się informacjami.

Pomóż zespołowi w rozwoju kariery.

Wyrazistej wizji/strategii dla zespołu.

Posiadanie ważnych umiejętności technicznych, które pomagają doradzać zespołowi.

W dalszych badaniach zidentyfikowano kolejne trzy cechy dobrych kierowników:

Zdolność kierownika do przewodzenia poprzez zmiany (odporność emocjonalna)

Sprawiedliwe traktowanie pracowników i zachęcanie do różnorodności (sprawiedliwe traktowanie)

Skoncentrowanie się na postępie, a nie tylko na wynikach (ogólna skuteczność).

.