Czym jest i nie jest przywództwo?

Przywództwo:

1.    To wykorzystywanie pojawiających się wokół Ciebie możliwości i usuwanie napotkanych przeszkód. Każda sytuacja ma w sobie pozytywny potencjał - od Ciebie zależy czy go dostrzeżesz i wykorzystasz. 

2. To zespalanie idei, ludzi i zasobów, nie kontrolowanie, czy jeszcze gorsze- dzielenie ich. Synergia umacnia każdy system, każdą organizacje i każdą jednostkę. Jej brak jest w dłuższej perspektywie destrukcyjny.

3. Jest podróżą, jest procesem, bycie przywódcą nie jest celem, a zdobywa się je codzienną, wytrwałą pracą. Nie jest efektem noszenia plakietki z napisem „menedżer” czy "dyrektor". Przywódcą jest się wtedy, kiedy, gdy nie ma Cię już w sali konferencyjnej ludzie nadal tak o tobie mówią i myślą.

4.     Oznacza służenie innym a  nie wysługiwanie się nimi, wymaga dużej pokory i uczciwości, nie pychy i interesowności. Lider inspiruje, kiedy trzeba- pomaga i chroni. 

5.     Zmusza aby więcej słuchać i mniej mówić. To umiejętność skutecznego zadawania pytań, nie posiadanie wszystkich odpowiedzi. Jeśli nie rozumiesz tych, którzy mają za tobą podążyć, jak chcesz ich od tego skłonić. Aby na kogoś oddziaływać, trzeba go zrozumieć.