BATNA WATNA

Czym jest BATNA i WATNA i czym różni się BATNA od WATNA?

BATNA to skronim od Best Alternative To a Negotiated Agreement (Najlepsza alternatywa dla negocjowanej umowy). Jest ona definiowana jako najkorzystniejsza alternatywa, z której może skorzystać negocjująca strona w przypadku niepowodzenia negocjacji i niemożności osiągnięcia porozumienia. Innymi słowy, w przypadku niepowodzenia negocjacji alternatywą dla strony jest jej BATNA.

BATNA jest często stosowana w taktyce negocjacyjnej i zawsze powinna być brana pod uwagę przed rozpoczęciem negocjacji. Dlatego też, nigdy nie jest mądrym posunięcie się do poważnych negocjacji bez znajomości swojej BATNA.

Wartością poznania najlepszej alternatywy dla wynegocjowanej umowy jest to, że:

  • Stanowi ona alternatywę, jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem.

  • Zapewnia siłę negocjacyjną.

  • Określa punkt rezerwacyjny (najgorszą cenę, jaką jesteś skłonny zaakceptować).

WATNA oznacza najgorszą alternatywę dla wynegocjowanej umowy.

Zgodnie z koncepcją zaczerpniętą z teorii negocjacji, WATNA jest najgorszym wynikiem, jaki strona mogłaby ostatecznie osiągnąć, gdyby np. odwołała negocjacje. WATNA, BATNA (Najlepsza alternatywa dla umowy negocjowanej i MLATNA- Najbardziej prawdopodobna alternatywa dla umowy negocjowanej nie są taktyką negocjacyjną, ale raczej benchmarkami, na podstawie których można oceniać oferty.

W fazie przygotowawczej negocjacji należy zastanowić się nad tym jaka jest nasza WATNA.